PREDAJ POHĽADÁVOK

Predajom pohľadávky klient získava určité dohodnuté percento z jej nominálnej hodnoty. Tým sa zlepšuje cashflow a riešia problémy s dlžníkmi a druhotnou platobnou neschopnosťou. Nákup a predaj pohľadávok je pre klienta prínosom aj z hľadiska úspory času a energie, ktorú by musel venovať do zdĺhavého vymáhania pohľadávok.

AKO TO FUNGUJE?

vymahanie_dlhujes
ZASLANIE POŽIADAVKY

Klient nám zašle požiadavku na odkúpenie jeho pohľadávky.

dokumenty_dlhujes
ZASLANIE DODATOČNÝCH DOKLADOV

Klienta žiadame o zaslanie všetkých dokladov, ktoré k pohľadávke má, aby sme sa mu vedeli vyjadriť k odkúpeniu pohľadávky a navrhnúť odkúpnu cenu.

kontrola
VYBAVENIE POŽIADAVKY

Požiadavka klienta (už keď máme všetky potrebné podklady) sa vybavuje do 3 pracovných dní a naše vyjadrenie je spracované bezplatne.

poziadavka
VYJADRENIE K POŽIADAVKE

Vyjadrenie obsahuje informáciu, či je možné pohľadávku odkúpiť alebo nie, ak ju odkúpiť vieme, navrhneme klientovi odkupnú cenu.

poziadavka
PODPÍSANIE ZMLUVY

V prípade, ak klient s odkupnou cenou súhlasí, pristupujeme k podpisu zmluvy a úhrade odkupnej ceny

vymahanie_dlhujes
ZASLANIE POŽIADAVKY

Klient nám zašle požiadavku na odkúpenie jeho pohľadávky.

dokumenty_dlhujes
ZASLANIE DODATOČNÝCH DOKLADOV

Klienta žiadame o zaslanie všetkých dokladov, ktoré k pohľadávke má, aby sme sa mu vedeli vyjadriť k odkúpeniu pohľadávky a navrhnúť odkúpnu cenu.

kontrola
VYBAVENIE POŽIADAVKY

Požiadavka klienta (už keď máme všetky potrebné podklady) sa vybavuje do 3 pracovných dní a naše vyjadrenie je spracované bezplatne.

poziadavka
VYJADRENIE K POŽIADAVKE

Vyjadrenie obsahuje informáciu, či je možné pohľadávku odkúpiť alebo nie, ak ju odkúpiť vieme, navrhneme klientovi odkupnú cenu.

poziadavka
PODPÍSANIE ZMLUVY

V prípade, ak klient s odkupnou cenou súhlasí, pristupujeme k podpisu zmluvy a úhrade odkupnej ceny

Predajom pohľadávky klient získava určité dohodnuté percento z jej nominálnej hodnoty. Tým sa zlepšuje cashflow a riešia problémy s dlžníkmi a druhotnou platobnou neschopnosťou.

Nákup a predaj pohľadávok je pre klienta prínosom aj z hľadiska úspory času a energie, ktorú by musel venovať do zdĺhavého vymáhania pohľadávok.

Navyše, pri postúpení pohľadávok, nevznikajú žiadne ďalšie povinnosti a náklady – klienti sú tak odbremenení od neuhradených záväzkov, nemusia platiť advokátov a súdne poplatky.

Na základe obchodnej spolupráce s klientami odkupujeme pohľadávky jednorázovo aj pravidelne (mesačne/štvrťročne/ročne), jednotlivé pohľadávky alebo celé balíky pohľadávok.

Postup pri postúpení pohľadávok

K odpredaniu pohľadávky dochádza na základe zmluvy o postúpení pohľadávky. V predmetnej zmluve je vzájomne dohodnutá suma, ktorú klientovi uhradíme. Odkúpením sa s okamžitou platnosťou stávame novým majiteľom, a teda veriteľom danej pohľadávky.

Súhlas dlžníka sa pritom nevyžaduje. Stačí, ak pôvodný veriteľ informuje dlžníka o tejto skutočnosti.

Rýchle riešenie neuhradených faktúr

Zlepšenie cashflow

Žiadne časovo a finančné nákladné vymáhanie

Možnosť plne sa venovať rozvoju vášho podnikania

 ONLINE SPRÁVA POHĽADAVOKONLINE VYMÁHANIE POHĽADAVOKPREVENCIA POHĽADAVOKZÍSKAJTE PENIAZE OKAMŽITEZÍSKAJTE ADVOKÁTA OKAMŽITE 

Správa a vymáhanie pohľadávok pohodlne a jednoducho. Kompletný servis služieb v oblasti pohľadávok – prevencia, správa, inkaso.
Zastúpenie advokátom v súdnom a exekučnom konaní. Individuálny prístup, diskrétnosť a profesionalita.