PREVENCIA POHĽADÁVOK

Registráciou na portáli DLHUJEŠ získavate nielen komplexný prehľad o svojich pohľadávkach a platformu na účinné komunikovanie s dlžníkmi. Ponúkame vám aj šikovný prehľad o finančnej stabilite a platobnej solventnosti vašich obchodných partnerov.

AKO TO FUNGUJE?

PREVERENIE OBCHODNÉHO PARTNERA

Klient nás požiada o jednorázové preverenie obchodného partnera (existujúceho alebo budúceho) a do 5 pracovných dní mu je poskytnuté stanovisko o majetkových a finančných pomeroch.

MONITORING OBCHODNÝCH PARTNEROV

Priebežné monitorovanie finančnej situácie a majetkových pomerov obchodného partnera. V prípade, že sa platobná disciplína subjektu začne zhoršovať, klient je na to upozornení.

STAMPING DOKUMENTOV

Klientom je poskytnutá pečiatka  na svoje faktúry s logom portálu. Pečiatka slúži ako upozornenie pre obchodného partnera, že ak neuhradí, budeme pohľadávku vymáhať v mene klienta.

PREVERENIE OBCHODNÉHO PARTNERA

Klient nás požiada o jednorázové preverenie obchodného partnera (existujúceho alebo budúceho) a do 5 pracovných dní mu je poskytnuté stanovisko o majetkových a finančných pomeroch.

MONITORING OBCHODNÝCH PARTNEROV

Priebežné monitorovanie finančnej situácie a majetkových pomerov obchodného partnera. V prípade, že sa platobná disciplína subjektu začne zhoršovať, klient je na to upozornení.

STAMPING DOKUMENTOV

Klientom je poskytnutá pečiatka  na svoje faktúry s logom portálu. Pečiatka slúži ako upozornenie pre obchodného partnera, že ak neuhradí, budeme pohľadávku vymáhať v mene klienta.

Ide o službu, ktorá spočíva v preverení stálych alebo nových obchodných partnerov či klientov. Súčasťou tejto služby je vypracovanie kompletného posudku týkajúceho sa rozhodujúcich atribútov, ktorý má odporúčací charakter.

Preverenie dlhu na sociálnom poistení

Preverenie dlhu na zdravotnom poistení

Preverenie daňových nedoplatkov.

Zhodnotenie ekonomickej stránky spoločnosti

Preverenie existujúcich súdnych sporov

Preverenie nehnuteľného majetku

Preverenie iných známych dlhov a záväzkov

Preverenie konkurzov, reštrukturalizácií, likvidácií

Preverenie obchodného registra

Preverenie účtovných závierok

Preverenie obchodného vestníka

Pre našich klientov sledujeme stav spoločností a na pravidelnej báze zasielame notifikácie o aktuálnych zmenách, ktoré majú vplyv na vymožiteľnosť pohľadávok. Cieľom služby je riadne a včasné zabezpečenie neuhradených pohľadávok.

Monitoring dlhu na sociálnom poistení

Monitoring dlhu na zdravotnom poistení

Monitoring daňových nedoplatkov

Zhodnotenie ekonomickej stránky spoločnosti

Monitoring existujúcich súdnych sporov

Monitoring nehnuteľného majetku

Monitoring iných známych dlhov a záväzkov

Monitoring konkurzov, reštrukturalizácií, likvidácií

Monitoring obchodného registra

Monitoring účtovných závierok

Monitoring obchodného vestníka

Stamping, teda označovanie dokumentov slúži na upozornenie obchodných partnerov, že v prípade neuhradenia faktúry v lehote splatnosti sa automaticky začína proces krokov smerujúcich k úhrade faktúry. Táto služba dovoľuje využívať naše logo na faktúre alebo v zmluve klienta.

 ONLINE SPRÁVA POHĽADAVOKONLINE VYMÁHANIE POHĽADAVOKPREVENCIA POHĽADAVOKZÍSKAJTE PENIAZE OKAMŽITEZÍSKAJTE ADVOKÁTA OKAMŽITE 

Správa a vymáhanie pohľadávok pohodlne a jednoducho. Kompletný servis služieb v oblasti pohľadávok – prevencia, správa, inkaso.
Zastúpenie advokátom v súdnom a exekučnom konaní. Individuálny prístup, diskrétnosť a profesionalita.