Čo ponúka portál Dlhuješ.sk?

Portál Dlhujes.sk ponúka komplexný prehľad o pohľadávkach bez zbytočného papierovania. Všetko sa deje elektronicky, bez potreby študovania rozsiahlych zmlúv a nutných návštev u notára. Systém je prispôsobený potrebám užívateľov, ktorí hľadajú rýchle, dostupné a efektívne riešenia na správu a vymáhanie svojich pohľadávok.

Správa
pohľadavok

Portál umožňuje klientom viesť prehľadnú evidenciu vystavených faktúr na jednom mieste. V prípade, že má klient záujem o vymáhanie niektorej faktúry, zadá požiadavku prostredníctvom portálu, čím zaháji proces mimosúdneho vymáhania.

Vymáhanie 
pohľadavok

Ak sa vám ani po veľkom úsilí nedarí vymôcť svoje pohľadávky, prichádza na rad vymáhanie pohľadávok profesionálmi. Existuje hneď niekoľko spôsobov, ako vymáhať napríklad neuhradené faktúry. Máte možnosť zveriť nám ich vymáhanie.

Prevencia 
pohľadavok

Registráciou na portáli DLHUJEŠ získavate nielen komplexný prehľad o svojich pohľadávkach a platformu na účinné komunikovanie s dlžníkmi, ale aj šikovný prehľad o finančnej stabilite a platobnej solventnosti vašich obchodných partnerov.

Predaj 
pohľadavok

Predajom pohľadavky získavate určité dohodnuté percento z jej nominálnej hodnoty. Tým sa zlepšuje cashflow a riešia sa problémy s dlžníkmi a druhotnou platobnou neschopnosťou. Portál DLHUJEŠ vám šetrí čas aj vynaloženú energiu.

 ONLINE SPRÁVA POHĽADAVOKONLINE VYMÁHANIE POHĽADAVOKPREVENCIA POHĽADAVOKZÍSKAJTE PENIAZE OKAMŽITEZÍSKAJTE ADVOKÁTA OKAMŽITE 

Správa a vymáhanie pohľadávok pohodlne a jednoducho. Kompletný servis služieb v oblasti pohľadávok – prevencia, správa, inkaso.
Zastúpenie advokátom v súdnom a exekučnom konaní. Individuálny prístup, diskrétnosť a profesionalita.

MAJTE PREHĽAD
O SVOJICH POHĽADAVKÁCH

PREDCHÁDZAJTE
NEUHRADENÝM POHĽADAVKÁM

ZISKAJTE KOMPLEXNÉ RIEŠENIE
VAŠICH POHĽADAVOK